3Д новини

3Dsmax 2015 проблем max.net Unhandled Exception Error

  • май 11, 2016


При стартиране на 3dsmax 2015 / Windows 8 /Windows 10 се появява max.net Unhandled Exception грешка със следното съобщение:

3dsmax_max_net_unhandled_exception

Решението в случая може да бъде следното:

Намерете файла …\bin\assemblies\Autodesk.Max.StateSets.dll (който примерно би се намирал C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2015\bin\assemblies\Autodesk.Max.StateSets.dll) и го преименувайте на Autodesk.Max.StateSets.dll.back

p.s. преди това трябва да сте разрешили да виждате hidden files и разширението на файловете